جام حذفی فوتبال سال 94 - 95

برنامه مسابقات فوتبال جام حذفی سال 94 - 95

برابر تقویم پیشنهادی سازمان لیگ آغاز رسمی مسابقات جام حذفی در اواسط شهریور خواهد بود..!

برنامه دیدارهای جام حذفی درفصل پیش رو به شرح ذیل است:

مرحله اول جام حذفی: پنجشنبه و جمعه 19 و 20 شهریور 94

مرحله دوم جام حذفی:سه شنبه وچهارشنبه 28و 29مهرماه94

مرحله سوم جام حذفی:دوشنبه و سه شنبه2 و 3 آذر ماه 94

مرحله یک چهارم نهایی:دوشنبه 23 آذرماه 94

مرحله نیمه نهایی: پنجشنبه 17 دی ماه 94

فینال اول: جمعه 31 اردیبهشت 95

فینال دوم : یکشنبه 9 خرداد 95

( فینال جام حذفی فوتبال بصورت رفت و برگشت می باشد)