سوپرجام اروپا..

   بارسا قهرمان سوپر جام اروپا شد..

مسی دو ضربه آزاد دو گل بسیار زیبا..