فوتسال بانوان

تیم فوتسال بانوان باشگاه ورزشی نوین نوفرست

 برای شرکت در مسابقات فوتسال بانوان

     عضو می پذیرد.

 

 

جهت ثبت نام به دفتر باشگاه واقع در خیابان

 مفتح 27 روبروی درب استادیوم آزادی مراجعه

 فرمائید.یا با شماره  09151615406 سرهنگ

 قیطاسی تماس حاصل نمائید.