دوئل پرسپولیس - سایپاتا دقایقی دیگر ....

پرسپولیس  ---  سایپا

بازی پایانی روز دوم از هفته سی و یکم 

 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران همین بازی   

 پرسپولیس سایپا  میباشد.

یک پیروزی می تواند پایانی باشد بر تمامی

 انتقادات و تقویت روحیه تیمی که بهترین

نماینده ایران تا به اینجای مسابقات لیگ

قهرمانان آسیاست .