باشگاه فرهنگی ورزشی نوین

 

 نوفرست انتخاب شایسته حجت

 

 الاسلام سید محمد باقر عبادی را

 

 توسط مردم فهیم بیرجند و خوسف

 

 و درمیان تبریک عرض می نماید.