ورزش روستا

 هیات ورزش روستایی و بازی های

 

 بومی و محلی استان خراسان

 

 جنوبی  و شهرستان بیرجند با

 

همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی

 

نوین نوفرست و دهیاری و شورای

 

 محترم روستای نوفرست برگزار

 

 مینماید:  

مسابقات والیبال آقایان از شنبه

 15/12/94 در محل سالن ورزشی

 نوفرست  .

 

مسابقات والیبال و فوتسال بانوان

 

در سالن عفاف بیرجند

 

مسابقات بانوان یکشنبه وسه شنبه