عید مبعث مبارک

امشب تمام عاشقان را دست به سر کن

 

یک امشبی با من بمان با من سحر کن

 

بشکن سر من کاسه ها را کوزه ها را

 

کج کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن

 

گلهای شمعدانی همه شکل تو هستند

 

رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند

 

تا طاق ابروی بت من تا به تا شد

 

دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند

 

تو میر عشقی عاشقان بسیار داری

 

پیغمبری با جان عاشق کار داری