اخبار پرسپولیسیها:

پرسپولیسیهاکشتی گیر می شوند!!!!!

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با سرپرست فدراسیون کشتی دیدار کرد.

 

رکورد استثنائی گلر پرسپولیس....

حسین هوشیار در 5 بازی برای پرسپولیس 10 گل خورد...

 

طعنه رویانیان به بازیکنان پرسپولیس!!

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفت: به بازیکنان سایپا که شاگردان

خوبی برای مربی خود بودند تبریک می گویم . این برد حق سایپا بود...

 

عذر خواهی علی کریمی از دنیزلی:

علی کریمی در تماسی با مصطفی دنیزلی برای رفتارش از او عذر

خواست.

تهدید فیفا برای پرسپولیس...

پس از صدور حکم کمیته انضباطی مینی بر پرداخت مطالبات آرفی فیفا

پرسپولیس را تهدید کرد در صورتی که این کار را انجام ندهدبا کسر

امتیاز و حذف از آسیا مواجه خواهد شد..