آموزش بدنسازی فوتبال حرفه ای :

در فوتبال حرفه ای امروز تعصب _ تلاش - خستگی ناپذیری

همچنان با وجود پیشرفتهای علمی حرف نخست را میزند.

چنانچه یک بازیکن فوتبال بخواهد مطرح شود و به موفقیت مورد

قبولی دست پیدا کند میبایست از قدرت بدنی و توان فیزیکی

بالایی برخوردارباشد. 

لذا آموزش بدنسازی ذیل را که از منبع وب سایت بارسلونا -

نیوکاسل - منچستر یونایتد - رئال مادرید و بایرن مونیخ برای

شما عزیزان انتخاب تا مورد استفاده قرار گیرد.

 

تمرینات تپه ای

رئال مادرید:

هفته نخست  15 دقیقه تپه (سبک)

هفته دوم      18 دقیقه تپه (سبک)

هفته سوم    20 دقیقه تپه (معمولی)

هفته چهارم   30 دقیقه تپه (با وزنه)

درمجموع 26%تمرینات پیش از فصل رئال مادرید

را تمرینات تپه ای تشکیل می دهد.

 

منچستر یونایتد

هفته نخست   20 دقیقه تپه (بسیار سبک)

هفته دوم        20 دقیقه تپه (سبک)

هفته سوم      25 دقیقه تپه (معمولی)

هفته چهارم     30 دقیقه تپه (با وزنه)

در مجموع 34% تمرینات تیم منچستر را پیش از فصل تمرینات تپه ای شامل میشود.

 

بارسلونا

هفته نخست   10 دقیقه تپه (بسیار سبک)

هفته دوم       15 دقیقه تپه (سبک)

هفته سوم     15 دقیقه تپه (معمولی)

هفته چهارم   20 دقیقه تپه (باوزنه)

در مجموع 23% از تمرینات پیش از فصل بارسا

به تمرینات تپه ای اختصاص دارد.

لازم می دانم به آگاهی عزیزان برسانم که وب

سایت بارسلونا تیتر یک خودرا به تمرینات    

 تپه ای و گزارش لحظه به لحظه آن اختصاص

می دهد.

با تشکر و سپاس امید آن دارم مطالب فوق

مورد توجه و استفاده عزیزان فوتبالیست

 قرار گرفته باشد.

    مدیر باشگاه ورزشی نوین نوفرست

            حمیدرضا قیطاسی