پایان افسانه شکست ناپذیری گواردیولاو مسی

بارسا با  توقف در برابر رئال شانس

قهرمانی را از دست داد!!!!

 

گواردیولا:چلسی شانس بیشتری

دارد...

امشب رئال مادرید --- بایرن مونیخ