رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال :

استعفای فتح ا..زاده را دور انداختم.....!!!!