قلعه نوعی به استقلال نمی رود

پیشنهاد سایپا به امیر قلعه نوعی..!!

در حالی که هنوز لیگ برتر به پایان نرسیده سر مربی تراکتور

سازی با دو سه پیشنهاد از تیم های لیگ برتر مواجه شده ..

به نظر شما امیر قلعه نوعی از باشگاههای استقلال - پرسپولیس

 - سایپا و..... کدام باشگاه را انتخاب خواهد کرد؟؟؟؟؟