جام باشگاههای آسیا

استقلال و سپاهان جشنواره ای از

گل به پا کردند...

پرسپولیس روز خوبی نداشت ..