حاشیه های پرسپولیس

مرجع خبری پرسپولیس:هواداران ناراضی پرسپولیس خواهان جدایی علی

 کریمی - محمد نوری و مازیار زارع از این تیم شدند...

برخی از تماشا گران بازی پرسپولیس و الحلال معتقد بودند که یکی از

بازیکنان دهه 60 پرسپولیس از تمام این تیم بهتر است..