باشگاه راه آهن

علی دایی با زدن 4 گل به پرسپولیس و برد 4بر3جایگاهش را در

لیگ برتر ایران استحکام بخشید.

عبدی پرسپولیس را به زانو درآورد..!!!