استقلال تهران..

استقلال تهران برد و 3امتیاز بازی را نفت آبادان گرفت ...

این در حالی بود که تیم سپاهان اصفهان و تیم تراکتورسازی

نتیجه ای بهتر از مساوی نداشتند..