تمرینات تیم ملی فوتبال ایران

مجتبی جباری و آندرانیک تیموریان در تمرین تیم ملی فوتبال ایران
 
مجتبی جباری و آندرانیک تیموریان در تمرین تیم ملی فوتبال ایران