گواردیولا:رئال باشایستگی به قهرمانی رسید..

پپ گواردیولا:قهرمانی احتمالی زود هنگام را به رئال تبریک گفت و در عین حال به این نکته اشاره کرد که در این میان اتفاقاتی رخ داده است..