وداع با شکوه پپ گواردیولا

خیلی سخت است که صبح بیدار شود و بداند که قرار نیست سر تمرین برود و قرار نیست مسی و ژاوی و اینستا را از نزدیک ببیند و کمی سر به سر پویول و پیکه بگذارد وپدرو را در آغوش بگیرد...

به زودی منتظر گزارش ویژه ای از پپ عزیز باشید.

..... پپ از بارسا رفت....شعار همه مردم اسپانیا : پپ دوستت داریم.