روسل : گواردیولا با سربلندی بر می گردد..!!

رئیس باشگاه بارسلونا گفت: گواردیولا با افتخار رفت و روزی با سربلندی بر می گردد.