انتخابات رئیس هیئت فوتبال استان خراسان جنوبی

تیرماه امسال انتخابات رئیس هیئت فوتبال استان خراسان جنوبی برگزار میگردد.گفته می شود به دلایلی تعداد کاندیدا های رهبری هیئت فوتبال نسبت به دوره گذشته افزایش یافته است