قیطاسی : باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست بر اساس اولویت ها حرکت می کند

قیطاسی در خصوص برنامه های آینده باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست :

این باشگاه در دو بخش فرهنگی و ورزشی بر اساس اولویت های تعریف شده حرکت می کند .

مدرسه فوتبال بارسا(زیر مجموعه باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست) علاوه بر نخبه شناسی و نخبه پرور در امر ورزش بر مقوله یادگیری فرهنگ ورزش و اخلاق ورزشی و ارائه روش های هدفمند در جهت فرهنگ سازی اسلامی تاکید دارد.

قیطاسی در جمع خانواده های ورزشکاران افزود:

در بحث مربیان که خانواده ها خیلی تاکید دارند باید گفته شود در انتخاب این مربیان تمام مسائل فکری و اخلاق و همچنین قدرت ارتباط با نوجوانان در نظر گرفته شده است و  مربیان امروز مدرسه فوتبال بارسا از با اخلاق ترین ورزشکارانی هستند که جذب شده اند و دارای گواهینامه سطح Dآسیا هستند.

 

قیطاسی اولویت دیگر در مجموعه باشگاه نوین نوفرست تحصیل دانش آموختگان مدرسه اعلام کرد :

امروز مهمترین مسئله علم است؛اگر میبینید فلان تیم خارجی بهترین بازی ها را ارائه می دهد این بدون علم نیست .

در کشور های خارجی مجموعه های بزرگ ورزشی مدرسه فوتبالی دارند که از طریق آن جذب جوانان را دارند و آموزش تئوری و علمی می بینند و حداقل روی بازکنان 6 الی 7 سال کار تمام وقت می شود.

البته در ایران هم هست باشگاه های بزرگ کشور دارای مدارس خوب با مربیان حرفه ای هستند.

چون ورزشکارانی که در مدرسه فوتبال آموزش می بینند و یا همکاری دارند همه از قشر جوان هستند لذا یکی از شرایط حضور در باشگاه تعهد نسبت به امور تحصیلی و ارتقای آن می باشد .

امروز باید با همت مضاعف و حمایت مسئولین محترم به این سمت یعنی ؛نخبه شناسی و نخبه پروری و معرفی آنان به جامعه ورزشی کشور حرکت کرد.

و در همین جا اعلام می کنیم مجموعه باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست آماده همکاری با تمامی نهاد های تربیت بدنی و دولتی در خصوص ارائه راهکار برای فرهنگ سازی و گسترش فرهنگ ورزش در جامعه و شهرستان بیرجند هستیم .

و باشگاه آماده آموزش و همکاری با سایر مجموعه های شهرستان های استان می باشد .