پیشنهاد 900 میلیون تومانی سپاهان به پولادی...!!!!!

مسئولان باشگاه سپاهان اصفهان به پولادی 900 میلیون تومان برای یک فصل پیشنهاد کرده اند. در این میان استقلالیها هم بیکار ننشسته اند..