سومین نشست مدیران مدارس فوتبال و مسئولین هیآت فوتبال در هیآت فوتبال شهرستان

ضمن عرض سلام و خسته نباشید و با ارزوی قبولی طاعات و عبادات شما دوستداران ورزش بالاخص فوتبال سومین جلسه مدیران مدارس فوتبال ونماینده محترم هیات استان و نیز دبیر محترم هیات شهرستان در هیات شهرستان بیرجند برگزاز شد که این جلسه از ساعت 1300تاساعت 17 به طول انجامید که درنهایت مقررشد مسابقات مدارس فوتبال برگزار گرددو زمان برگزاری ان پس تبادل نظرهای فراوان و باتوجه به اینکه سه روز تعطیلی درپیش هست و مسافرت خانواده هالذا تصمیم نهایی براین شد که دومین پنجشنبه و جمعه مهرماه مسایقات شروع و فقط پنجشنبه و جمعه های هرهفته انجام گردد.دراین جلسه   صحبتها ی اقای شبانی دبیر هیات بسیار دلنشین و تاثیر گذاربودو مقررشد پس از اتمام مسابقات حکم و مدال و جوائزی به بازیکنان اهداءگردد.ضمنا میزبانی مسابقات را مدرسه فوتبال بارسا و ملی پوشان مشترکا بعهده گرفتند لازم به ذکراست دلیل اینکه دو مدرسه میزبانی را بعهده گرفتند این است که مسابقات در دو ورزشگاه انجام خواهد شد.