چند تا عکس از بهـــار نوفرست

بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد

نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد

صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح و روح آمد

خرامان ساقی مه رو به ایثار عقار آمد

صفا آمد صفا آمد که سنگ و ریگ روشن شد

شفا آمد شفا آمد شفای هر نزار آمد

 

گفتیم بعد از شروع مجدد پرتال اطلاع رسانی باشگاه گزارش تصویری نداشتیم...

چند تا عکس از طبیعت امروز نوفرست برایتان به نمایش می گذاریم امیدواریم که شما هم شکر نعمت نمایید.

 

 

ذرات ریز گرد و غبار

بفرمایید توت

میوه های بهـــار نوفرست

 

 

امیدواریم از این سری عکس های خوشتان آمده باشد ...

این عکس های رو تقدیم می کنیم به تمامیه شما نوفرستی هایی که با افتخـــار نام نوفرست را در این کره خاکی نگه می دارید.