نامجو مطلق:

بازی استقلال - سپاهان زیبا ترین دیدار مرحله حزفی جام باشگاههای آسیا خواهد بود.