قلعه نوعی سرمربی جدید استقلال گفت:

در مورد همه چیز بحث کردیم غیر از پول/مثل یک برادر آمده ام تا به استقلال کمک کنم.