مس کرمان برنده فعلی فصل نقل و انتقالات:

رضا عنایتی به مس کرمان پیوست/ آودوکیج،دروازه بان بوسنیایی فصل قبل پرسپولیس

 آخرین خرید مس کرمان