کلیه مربیان مدارس فوتبال باید دارای مدرک cاسیا باشند

درجلسه مدیران مدارس فوتبال شهرستان بیرجند با نماینده هیات فوتبال استان و با حضور دبیر هیات فوتبال شهرستان از سوی نماینده  هبات استان اعلام شد که از شروع ترم بعدی (پاییزه) مدارس فوتبال استان خراسان جنوبی می بایست کلیه مربیان مدارس فوتبال این استان باید دارای مدزک Cاسیا باشند که این موضوع با مخالفت مدیر و مربی مدرسه فوتبال    بارسا علی رغم اینکه خودشان دارای مدرکCاسیا هستند مواجه شد اقای قیطاسی مدیر مدرسه فوتبال بارسااظهار داشت که نباید ما از آیین نامه مدارس فوتبال فدراسیون فوتبال کشور پارا فراتر بگذاریم و حوزه فعالیت مربیان جوان را محدود کنیم با یک سری تغییرات غیر کارشناسانه و تعدادی را از فعالیت در امور مربیگری محروم سازیم از آنجائیکه آیین نامه  فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران درخصوص مربیان مدارس فوتبال صادر نموده است حداقل مدرک مربیگری در مدرسه فوتبال راداشتن مدرکDاسیا قید نموده اندو چنانجه هستند مربیانی که مدرک بالاتر داشته باشند متناسب با مدرک مربیان امتیازاتی  برای آن مدرسه فوتبال و نیز میزان حق الزحمه برای مربیان مدارس فوتبال بر مینای مدرک مبیگری که دارند می باشد که دقیقا" در آیین نامه فدراسیون فوتبال ایران مشخص گردیده است. لازم به ذکراست که با تمام این تفاصیل توضیحات فوق به خوردشان نرفت که نرفت و به مصداق این بیت شعر اکتفا میشود . نرود میخ آهنین برسنگ............