عرض تبریک

به نام خدای کعبه

 

جناب آقای حاج ابراهیم صادقپور

حمد و سپاس بیکران معبودی را که توفیق  طواف معبد عشق و زیارت مرقد معشوق و دخت گرانقدرش به همراه زیارت قبور مطهر و به گُل نشسته در بقیع را بهره و نصیب تان ساخت.

بازگشت مسرت بخش  شما ( در کمال صحت و سلامت ) از سفر روحانی و ملکوتی حرم امن الهی ،مکه مکرمه و مدینه منوره ، قلبمان را روشن  نمود و پرنده ی  دلمان را در طواف خانه ی عشق به پرواز در آورد.

 

حجکم مقبول و سعیکم مشکور

مدیرعامل باشگاه نوین نوفرست

حمیدرضا قیطاسی