آقای محمد حسن بشیری زاده شهردار اسبق بیرجند متولی راه اندازی قنات گواله گز نوفرس

بشیری زاده هدف این پروژه را اینطور عنوان می کند که:

*یکی از دغدغه های مردم روستا این بود که مشکل کم آبی که با آن مواجه هستیم برطرف بشود.در این مورد اسناد مربوط به قنات گواله گز بررسی شد و بعد ازآن مطالعه طرح و برآورد هزینه ها ؛اجرا این پروژه در دستور کار دولتمران شهرستان قرار گرفت که با پیگیری های لازم امروز شاهد بهره برداری از آب این قنات در شغالدان هستیم.

جای دارد از تمامی مسئولین محترم استانداری،فرمانداری و جهادکشاورزی بابت این تلاش؛تشکر نماییم.

همت بلند دار که مردان روزگار        از همت بلند به جایی رسیده اند

( خدا نگهدارشان باشد)