مدرسه فوتبال بارسا ثبت نام میکند:خراسان جنوبی شهرستان بیرجند

مدرسه فوتبال بارسا :

کانون رشد و شکوفایی استعدادهای برتر

 فوتبال استان

یکی از معتبر ترین مدارس فوتبال

قهرمان سال 90 مسابقات نونهالان شهرستان

 بیرجند

مدرک مربیگری ویژه مدارس فوتبال

مدرک مربیگری فوتبال پایه ای

استعدادیابی و معرفی به تیم های رده های

 بالاتر

ارائه آموزشهای تخصصی

با مدیریت چهره شناخته شده فوتبال استان :

 سرهنگ بازنشسته حمید رضا قیطاسی