یک فوتبالیست چند روز مانده به مسابقه چه نوع تمرین و تغذیه ای بایدداشته باشد

با عرض ادب و احترام خدمت آن دسته از دوستانی که علامة مند ند و میخواهند فوتبال را به صوررت عملی و علمی دنبال کنند عرض کنم که درخصوص نوع تمرین  در چند روز مانده به مسابقات می بایست فشار تمرینات را به صورت تدریجی کاهش دادو در مورد نوع تغذیه سعی شود در 2 یا 3 روز مانده به مسابقه استفاده از کربوهیدراتها را افزایش داده و این فرایند را تا چند ساعت قبل از مسابقه ادامه دهید.