جام ملتهای اروپا:

مسابقه فوتبال بین دو تیم اسپانیا و ایتالیا یکی از بهترین بازیهای این دوره از مسابقات بود و می شود گفت یک کلاس آموزشی برای مربیان و فوتبالیستهای علاقمند بشمار می آیدکه در صورت تمایل بیشترین استفاده را می توان برد.

در نهایت علی رغم اینکه تعداد پاسهای اسپانیا حدود دو برابر تعدادپاسهای ایتالیا بود ولی در نهایت نتیجه بازی یک بر یک مساوی تمام شد.