بازی ایرلند و کرواسی جام ملتهای اروپا:

تیم فوتبال کرواسی با یک بازی حساب شده توانست با نتیجه 3 بر 1 به یک برد قاطع مقابل تیم

 فوتبال ایرلند دست یابد.

                       خوشحالی طرفداران تیم کرواسی...!!!!