خبر های داغ فوتبال:

امیر حسین صادقی به استقلال پیوست.

استقلال منتظر جواب نهایی انصاری فرد است.

حسین ماهینی و بنگر رسما" پرسپولیسی شدند.

مظلومی سرمربی تیم تراکتور سازی تبریز شد.

قاضی رسما" به پرسپولیس پیوست.

رویانیان در تهران بمب می ترکاند دنیزلی در ترکیه خنثی می

 کند.

کی روش هیچ تماس تلفنی با مارادونا نداشتم..