پرسپولیس لیگ دوازدهم گرانترین پرسپولیس تاریخ:

بدون شک پرسپولیس لیگ دوازدهم گران ترین پرسپولیس تاریخ خواهد بود. تیمی که با سید

 جلال حسینی رکورد نقل و انتقالات را شکست و در صورت خرید خلعتبری یک بار دیگر رکورد خود

 را جابه جا خواهد کرد...!!!!!!!!!!

نیم نگاهی به خریدهای باشگاه خالی از لطف نیست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!