اخبار پرسپولیس:

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفت : اگر ظرف 24 ساعت آینده با گزینه خارجی به توافق نرسیم علی پروین سرمربی پرسپولیس می شود. قبلا" ما باهم هماهنگی های لازم را انجام داده ایم...

..هواداران پرسپولیس در تمرین بعداز ظهر این تیم علیه سرمربی و مدیر عامل استقلال شعار دادند.

در تمرین بعداز ظهر پرسپولیس فقط چهارده بازیکن حضور داشتند..که در پایان تمرین برخی از هواداران پرسپولیس کاغذهایی را در بین سایر تماشا گران پخش کردند که در آن نوشته شده بود آقای رویانیان ما 30 میلیون هوادا ر پرسپولیس هستیم لطفا" زحمات خود را در آوردن کادر جدید هدر ندهید. ما نمی خواهیم  به سرنوشت استیل آذین دچار شویم...