ایتالیا حریف اسپانیا در فینال جام ملتهای اروپا (یورو 2012):

ایتالیا با یک بازی حساب شده و با برنامه توانست با نتیجه 2برصفر آلمان را شکست داده و راهی بازی فینال مقابل تیم اسپانیا شود.