اسامی تیم فوتسال بانوان باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست اعزامی به مسابقات کشوری

1-مرضیه مزازی2- مریم سعدی زاده 3-مریم دهقانی4- فاطمه سنگکی5 معصومه سنگکی6- طاهره دهقانی7- طاهره غلامی8-صدیقه غلامی8- الهام ابوترابی9- سارا قادری 10- فاطمه عباسی   11- فاطمه قیطاسی

به همراه خانم الهه ابوترابی بعنوان سرمربی و خانم فریبا خواجوی بعنوان سرپرست بعنوان تنها نماینده تیم فوتسال   بانوان استان خراسان جنوبی جهت شرکت در مسابقات لیگ دسته سوم کشوربه میزبانی استان سمنان

این مسابقات از موررخه 20 شهریور 1390 درشهرستان گرمسار استان سمنان برگزاز میشود