نقل و انتقالات فوتبال اخبار داغ داغ...

فرهاد مجیدی می گوید: خود را شاگرد مکتب حجازی می داند و حاضر نیست با افرادی کار کند که برای رسیدن به اهداف خود ارزشهای اخلاقی را زیر پا می گذارند