فوتبال را از چه زمانی باید فرا گرفت

فوتبال بدون شک جذاب ترین و پر طرفدار ترین ورزش دنیاست.بیشتر مردم جهان در اندک زمان شیفته فوتبال می شوند حتی کودک خردسال همین که توپ را می بیند به طرفش می دود و آن را با پا می زند.بازی فوتبال پر هیجان و زیباست و انسان را خیلی زود سرگرم می کند. گفته میشود کشور ما ایران یکی از پر طرفدارترین مردم در سطح قاره آسیا مباشندو از این حیث با قاره اروپا رقابت می کنند.لذا ناگذیر هستیم اشکالات کمی و کیفی آن را از راه آموزش بهتر و آموزش زود رس برطرف نمائیم.

در کشور ما مربیان تازه کار سخت شیفته دانش فوتبال جدید می باشند که می باید در راه افزایش دانش آنان هنوز هم بیشتر تلاش کنیم و نیز به آموزش زودرس فوتبال اهمیت بیشتری بدهیم.

متاسفانه در ایران بازیکنان خردسال و نوجوان اصول ابتدایی این بازی را خیلی دیر و غالبا"در سنین جوانی در باشگاه یاد میگیرندکه همزمان با رشد آنان نیست در صورتیکه اصول و تکنیک های بازی فوتبال می باید در دوران رشد کودک آموخته شود تا بعدها این بازیکن در نوجوانی با آگاهی و مهارت بیشتر بتواند آن اصول و آموخته ها را در زمین پیاده نماید.