شاه توت و خواص آن....

محققان انجمن تغذیه آمریکا شاه توت را در مقایسه با 40 نوع میوه تازه

 دیگر به عنوان اولین میوهاز نظر فعالیت آنتی اکسیدانی قرار داده اند

 که دارای فیتوکمیکال های قوی مانند آنتو سیانین است.

   آنتوسیانین رنگدانه ای که رنگ سیاه شاتوت از آن ناشی می شود.

شاه توت خواص مفیدی برای سلامت دارد از جمله جلوگیری از عفونت

 های دستگاه اداری،سرطان،بیماریهای وابسته به سن و حملات

 سکته  مغزی.

شاه توت از ساخته شدن کلسترول بد که به بیماری هاو حملات قلبی

 منجر می شود جلوگیری می کند.

علاوه بر این دارای ویتامین های C - Aو املاح روی - پتاسیم آهن _

 کلسیم و منیزیم هست.

درصورتی که شاه توت تازه به سرعت فریز شود می تواند مواد مغزی

 خود را به خوبی حفظ کند.