تمرینات تیم جوانان

تمرینات تیم جوانان نوین نوفرست امروز راس ساعت 17 در زمین چمن مصنوعی خیابان معلم برگزار شد که تمرینات بدنسازی زیر نظر اقای کسرایی انجام شد و پس از آن تمرین کاربا توپ زیر نظر اقای قیطاسی و با کمک اقای کسرایی صورت گرفت و در کل تمرینات امروز بسیار مفید و تاثیر گذار بود و بهترین بازیکن در تمرین امروز اقای محمد سیفی بود که بسیار سرحال و دونده ظاهر گردید ولازم به ذکر است که اقای محمد رضا ابوترابی مدیر عامل باشگاه کورش هم از نزدیک نظاره گر تمرینات بازیکنان بودندو صحبتهایی  بین مربیان مطرح شدو دراین مورد اقای قیطاسی عنوان نمودند که تیم خیلی دیر بسته شده است و ما زمان لازم برای تمرین و هماهنگی بازیکنان را به هیچ عنوان نداریم و این کار را برای ما سخت خواهد کرد ضمن اینکه از لحاظ قدرت بدنی یا به اصطلاح بدنسازی هنوز به حد مطلوب نرسیده ایم .اما ایشان گفتند من به این تیم امیدوار هستم اگر بازیکنان به هر دلیل از تیم منفک نشوند من این تیم را برای فصل آینده یکی از مدعیان می بینم و شخصا" به این تیم با این کادر فنی خوش بین هستم و در نهایت برای تمامی نفرات تیم آرزوی موفقیت و سلامتی را از بارگاه ایزد متعال دارم.یک جمله هم اضافه کنم که دوست دارم همه بازیکنان تیم مانند مربی شان آقای کسرایی باشند از آنجایی که ایشان بازیکن خود من بوده درلیگ سوم کشور ایشان از نظر قدرت بدنی بسیار آماده نشان می داد بطوری که دقیقه یک بازی با دقیقه نود هیچ فرقی نداشت و تمام نود دقیقه را می دوید.و برای این مربی عزیز هم آرزوی موفقیت روزافزون توام با سلامتی رااز باریتعالی خواستارم.