فقط چند روز دیگر تا انتخاب رئیس جدید هئیت فوتبال باقی مانده است....

با سلام

ضمن عرض احترام خدمت یکایک عزیزان ورزشکار

همانطور که مطلعید طبق اخبار منتشر شده در تاریخ 24 تیرماه با حضور ریاست محترم فدراسیون فوتبال کشور،طی یک فرایند رای گیری رئیس هئیت فوتبال خراسان جنوبی مشخص می شود .

که امسال به حول قوه الهی؛با دعوت جمع زیادی از پییشکسوتان و همینطور جوانان؛جناب آقای حمیدرضاقیطاسی کاندید این دوره ریاست هئیت فوتبال شده است .

به نظر شما مهمترین اولویت های کاری یک مسئول هئیت فوتبال برای توسعه این ورزش و حضور موفق در سطح های مختلف کشوری چیست ؟

به نظر شما آیا امروز موقع تغییر و تحول در ساختار ورزش فوتبال خراسان جنوبی نرسیده است ؟

و....

 

منتظر نظرها و انتظارات شما از مجموعه فوتبال استان هستیم...