استقلال

بازیکنان استقلال صبح امروز در مجموعه ورزشی انقلاب تست آمادگی جسمانی را پشت سر گذاشتند.

قلعه نوعی در این تست قصد داشت میزان آمادگی بازیکنان را پس از برگزاری اردوی 10 روزه در  کشور ترکیه آزمایش کند.

استقلال جمعه ساعت 20/45 دقیقه در ورزشگاه آزادی به مصاف آلو مینیم هرمزگان می رود.