قابل توجه مربیان محترم.آیا دوست دارید سرمربی شوید؟

با سلام بر مربیان خستگی ناپذیر. مخواهید سرمربی شوید؟ الآن شما کمک مربی هستید.تلاش کنید بهترین مربی دنیا شوید سرمربیگری خودش را به شما میرساند.

توصیه من به شما اینست که همیشه با قوانین زندگی کنیدو الگوی مناسبی برای بازیکنان باشید.کاری کنید که آنها آرزو ی تبدیل شدن به شما را داشته باشند.

بیشتر از حرف زدن بشنوید و گوش فرا دهید.

همیشه حرفه ای و مناسب لباس بپوشید.

همیشه و همه جا از  منافع باشگاه دفاع کنید.چه در جمع و چه در محافل خصوصی.

سعی نمائید همیشه به روز باشید و بر اطلاعات خود بیافزائید.

با هواداران به بهترین شکل رفتار کنید.

انگیزه را در تیم حفظ کنید و حس رقابت رادر تیم ایجاد نمائید