جناب اقای علی براتزاده،تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ شما،درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده برایشان از خداوند متعال مغفرت ،برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.