پرسپولیس در ماه مبارک رمضان بازی نمی کند..!!!!!!

تصمیم جنجالی رویانیان در خصوص بازی نکردن تیم پرسپولیس در ماه مبارک رمضان .

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به اظهارات رویانیان گفت:با کسب اجازه از علما در ماه مبارک رمضان لیگ برتر را برگزار می کنیم.