تمرین امروز باشگاه نوین نوفرست بیر جند

با سلام تمرین امروز با توجه به ناهماهنگی که تیم جوانان صبا و هیات فوتبال شهرستان داشتند و ازدحام نفرات بیش از ظرفیت زمین بود و از آنجائی که تیمهای پایه باشگاه نوین نوفرست حضور داشتند ولی سرهنگ یک نیمه کامل زمین را به تیمهای پایه اختصاص دادو نیمه دیگر را به تیم جوانان صبا و تیم جوانان نوین نوفرست که اقای کسرایی تیم جوانان را تمرین دادو سرهنگ با تیمهای پایه کار میکرد.وتمام رده ها را از نزدیک زیر نظر داشت و کلا" سرهنگ به تیمهای پایه توجه خاصی دارد و می گوید سرمایه های باشگاه اینها هستندو همیشه عنوان می نماید درجلسه هیات مدیره که مربیان تیمهای پایه از بهترینها هستندو اقای حجت کفاشی و حسن پورعلی هم از نظر شخصیتی که بیش از اندازه سرهنگ به شخصیت و منش اهمیت می دهدو هم از نظر دانش مربیگری درسطح خوبی هستند.بهر حال تمرین امروز با توجه به اینکه فضا خیلی محدود بودولی پر بار بود . از غائبین شاخص این تمرین می توان از اقای مهران علی آبادی نام برد البته ایشان چند ساعت بعد در دفتر باشگاه حضور یافتند و علت غیبت را به سرهنگ گفتند .و در نهایت سرهنگ و اقای ابوالفضل محمودی که از بازیکنان با تعصب باشگاه هست و اقای محمد مهتاب که ازبازیکنان تیم امید باشگاه است که جدیدا"بعنوان کمک مربی در رده نونهالان بنا به اوامر سرهنگ بکار گمارده شده است چای گل دم قند پهلوئی که توسط اقای علی سارانی تهیه شده بود نوش جان کردند و دفتر باشگاه را ترک نمودند.